Ελλάδα

griechische haikus von Fitzgerald Kusz   bamm landeoonfluuch olivnhain und am horizond es meer: hellada aff dä fähre begrüßd uns ä schboodz: schäi dassä widdä dou seid! wenni in dä fräih assm meer schwimm schwimmd undä miä affm sand mei schaddn vuä miä heä iich möchd ned wissn wos di welln allers däzähln es meer waaß meä bevuä di durisdn eifalln rauschd dä wind schnell nu in di bläddä vo di bladanen im kaphinion auserm klannä dässlä enn kaffee drinkn biddä schmeckdä und säiß wäi lang zirbn di zikadn? wenns dunkl werd fangäs oo obbä wenn hörnsn widdä auf? ä […]

Weiterlesen
ANZEIGE